Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ)

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου – ETEK

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου